Wonen in Poortmolen

Parnassia Groep en de gemeente Capelle aan den IJssel onderzoeken de mogelijkheden voor woningbouw aan de Poortmolen.

Aan de Poortmolen, tegenover het IJsselland Ziekenhuis, staat een aantal psychiatrische klinieken van Parnassia Groep, een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Een aantal zorggebouwen wordt gesloopt of verhuist naar elders in de omgeving. Parnassia Groep wil de zorg concentreren op het zuidelijk en westelijk deel van het terrein. Hier komen twee klinieken: de reeds bestaande, jeugdkliniek Fjord met school en een nieuw te bouwen ouderenhuisvesting in het zuidelijke deel. Wanneer er nieuws is over de bouwwerkzaamheden, vindt u dit ook op deze website. De bouwprojecten in het zuidwestelijk deel vallen onder het huidige bestemmingsplan.  

Op het noordoostelijk deel worden de gebouwen gesloopt en wordt de grond verkocht. De grond wordt hierna door een projectontwikkelaar ontwikkeld voor woningbouw. Dat valt niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom vindt hierover een participatietraject plaats.  

  • Bestaande situatie

  • Nieuwe situatie

Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten over de ruimtelijke projecten op locatie Poortmolen. Dit kunnen berichten zijn over de bouwwerkzaamheden op het zuidwestelijke (zorg)deel en berichten over de herontwikkeling van het noordoostelijke (woningbouw)deel. 

Februari 2024
Start bouw locatie Ouderenpsychiatrie
De bouw van de nieuwe locatie voor Ouderenpsychiatrie is gestart. Aannemer Middelwatering Bouw is inmiddels gestart met het inrichten van de bouwplaats. Vanaf week 6 (5-9 februari) vinden heiwerkzaamheden plaats. Het gebouw krijgt een fundering op geboorde palen. Deze techniek is gekozen om overlast van geluid en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. De aannemer is bereikbaar via 010-2004400 of info@middelwateringbouw.nl.
Wanneer het nieuwe gebouw klaar is (zie impressie) zal Antes daar psychiatrische zorg bieden aan ouderen. Zowel aan cliënten die opgenomen zijn als in een poliklinische setting. 

December 2023
Verslag bijeenkomst 30 november 2023
Op 30 november 2023 organiseerde de gemeente Capelle aan den IJssel een informatieavond om input op te halen voor het opstellen van een gebiedspaspoort voor het bouwen van woningen aan de Poortmolen. Het verslag van deze avond vindt u hieronder. 

November 2023
Bijeenkomst 30 november 2023
Gemeente Capelle aan den IJssel organiseert een informatiebijeenkomst over de beoogde woningbouw aan de Poortmolen op 30 november 2023. Tijdens deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over drie varianten voor de nieuwe woonbuurt. Zie hieronder de uitnodiging die de gemeente huis-aan-huis heeft verspreid.

Juli 2023
Stand van zaken bouw Ouderenkliniek
Op 25 juli 2023 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de nieuwe Ouderenkliniek aan de Poortmolen. In de tussentijd heeft Antes ook een aannemer geselecteerd om het gebouw te realiseren. De bouw wordt in de komende maanden voorbereid en zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 daadwerkelijk van start gaan. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden zullen we u nader informeren. 

Juni 2023
Vervolg participatie na de zomer
Begin juni heeft de gemeente onderstaande brief in de omgeving verspreid. Er is meer tijd nodig om de verdiepingssessies voor te bereiden. Na de zomer komt de gemeente bij u terug. 

Juni 2023
Stand van zaken bouw Ouderenkliniek
Tot circa begin juli wordt nog gewerkt aan het bouwrijp maken van de locatie voor de nieuwe Ouderenkliniek. Daarna wordt er een opdracht verstrekt aan de aannemer voor de nieuwbouw. De bouw start naar verwachting in januari 2024. Dit betekent dat er circa een half jaar lang niets gebeurt op de locatie. Een en ander onder voorbehoud, mocht de aannemer eerder kunnen starten dan laten we u dat tijdig weten. 

Mei 2023
Bouwrijp maken Ouderenkliniek
Op het terrein aan de Poortmolen werkt aannemer Stuit in opdracht van Antes aan het bouwrijp maken van de locatie voor de Ouderenkliniek. Lees er meer over in de nieuwsbrief

April 2023
Binnenkort vervolgsessie
Het is al enige tijd stil over de herontwikkeling Poortmolen. Achter de schermen zijn de gemeente en Antes aan het rekenen en tekenen aan de plannen en dat kost tijd. In mei kunt u de uitnodiging voor de tweede verdiepingssessie verwachten. Er zal dan aandacht zijn voor het proces en de participatieopbrengsten van de voorgaande bijeenkomsten en er worden globale schetsvarianten als praatstuk aan u voorgelegd. Meer informatie, ook over het vervolg, vindt u in de brief die de gemeente per post in de omgeving heeft verspreid. U kunt de brief hieronder downloaden.

Feb 2023
Verdiepingssessie 22 februari wordt verplaatst
De tweede Verdiepingssessie die op 22 februari zou plaatsvinden, kan helaas niet doorgaan. De belangstelling bleek groot en we zullen een nieuwe datum prikken met meer tijdsblokken, om alle deelnemers voldoende tijd en aandacht te kunnen geven.
Het verplaatsen van de bijeenkomst geeft de gemeente en Antes ook de kans om de varianten van de nieuwe woonbuurt nog sterker te maken. Het doel is immers om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de inbreng vanuit de buurt, de wensen vanuit de gemeente en de financiële haalbaarheid vanuit Antes.
Uiteraard ontvangt u een mail van ons zodra de nieuwe datum bekend is en u uzelf weer kunt aanmelden. Hieronder kunt u nog wel de beknopte toelichting van het participatieproces downloaden. 

Jan 2023
Aanvraag Omgevingsvergunning Ouderenkliniek ingediend
Op 11 januari 2023 is de aanvraag gepubliceerd. De gemeente buigt zich over de aanvraag en zal binnen enkele weken een besluit nemen. Zodra de gemeente een besluit genomen heeft, kan binnen zes weken (nadat de beslissing is genomen) bezwaar gemaakt worden. Wanneer u de OmgevingsAlert app downloadt, blijft u altijd op de hoogte van belangrijke bekendmakingen in uw buurt.
Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met de gemeente of Antes wanneer u iets te vragen of op te merken heeft over deze aanvraag. 

Dec 2022
Volgende Verdiepingssessie verwacht in februari
Zoals eerder aangegeven is er wat meer tijd nodig om de eerstvolgende Verdiepingssessie voor te bereiden. Deze tijd wordt onder meer gebruikt om te overleggen met het WijkOverlegPlatform Schenkel en een groep betrokken bewoners die een brief over het participatieproces heeft gestuurd naar het College. Er wordt nu nog een overleg met hen gepland in de maand januari, het gaat daarbij met name over het participatieproces. 
De eerstvolgende Verdiepingssessie verwachten we nu in februari. We zullen dan weer met een brede groep geïnteresseerden de inhoud ingaan. Meer informatie over deze Verdiepingssessie (datum, agenda/onderwerpen) krijgt u te zijner tijd nog van ons. 

Nov 2022
Sloop oude klinieken gestart
Om plaats te maken voor de nieuwe ouderenkliniek, worden de zorggebouwen 9 t/m 13 gesloopt. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot in februari 2023. Bij streng winterweer kan de planning verschuiven. De sloop wordt in opdracht van Antes uitgevoerd door het gespecialiseerd sloopbedrijf Van Zundert. Zij passen de – voor deze situatie – geschikte sloopwijze toe. Sloopwerkzaamheden gaan gepaard met geluid en trillingen. Omwonenden zullen dus mogelijk tijdelijk (enige) overlast ervaren. Het sloopbedrijf zal trillingen continu monitoren. De wegen rondom locatie worden niet afgesloten. Sloopverkeer kan middels een verharding makkelijk in- en uitrijden.
Heeft u vragen of opmerkingen over de sloop van zorggebouw 9 t/m 13? Mail gerust naar Jan Kranenburg van STAAT Bouwmanagement via kranenburg@staatbv.nl.

Meedenken

Samen met uw kennis over de wijk willen we verkennen wat belangrijk is bij de herontwikkeling van het noordoostelijk deel en hoe we hiermee het gebied kunnen verbeteren.

Bent u omwonende, of zou u graag op deze plek willen wonen? Parnassia Groep en de gemeente betrekt u graag bij deze plannen. Daarom organiseren wij gezamenlijk een participatieproces, dat is gestart in september 2022. Hieronder vindt u meer informatie over dit participatieproces.

Startbijeenkomst

Op 14 september 2022 vond de Startbijeenkomst plaats. Hieronder kunt u diverse bestanden die over die avond gaan, downloaden. 

Verdiepingssessie No1

Op woensdagavond 12 oktober 2022 vond de eerste Verdiepingssessie plaats. Hieronder vindt u het verslag. 

Verdiepingssessie No2 wordt verplaatst

De tweede Verdiepingssessie die op 22 februari zou plaatsvinden, kan helaas niet doorgaan. De belangstelling bleek groot en we zullen een nieuwe datum prikken met meer tijdsblokken, om alle deelnemers voldoende tijd en aandacht te kunnen geven.
Het verplaatsen van de bijeenkomst geeft de gemeente en Antes ook de kans om de varianten van de nieuwe woonbuurt nog sterker te maken. Het doel is immers om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de inbreng vanuit de buurt, de wensen vanuit de gemeente en de financiële haalbaarheid vanuit Antes.
Uiteraard ontvangt u een mail van ons zodra de nieuwe datum bekend is en u uzelf weer kunt aanmelden. Hieronder kunt u nog wel de beknopte toelichting van het participatieproces downloaden. 

Overige downloads

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment uitschrijven.